किन नेपालीसमाचार डटकम ?
१. निष्पक्ष र निर्भिक समाचारको लागि ।
२. नेपालका प्रमुख संचार माध्यामहरुमा नसमेटिएका समाचारहरु पढ्न ।